Terapimottagning


Psykoterapi i Lund


Botans Terapimottagning erbjuder samtalsbehandling, psykoterapi och stödsamtal


Genom vårdval psykoterapi kan du få 25 samtal via remiss från din vårdcentral för stress, oro eller nedstämdhet.


- Stress och oro

Långvarig stress och oro leder till utbrändhet och svårigheter att hantera vardagen. Psykoterapi hjälper för att hitta balans mellan plikter och behov.


- Svårigheter att hantera känslor

Frustration, sorg och ilska kan ta över om vi inte lär oss att möta känslor på ett tidigt stadium. Att förstå hur känslorna hjälper oss att hitta rätt i svåra stunder är grunden för affektreglering.


- Problem i relationer

Att tala med någon om relationsproblem ger perspektiv och möjlighet att tänka kring låsta och destruktiva relationer. Vi tar emot par och enskilda för stöd och råd i relationsfrågor.


-Panikångest

Metoden PFPP är en psykodynamisk korttidsterapi som hjälper dig förstå panikångestens bakomliggande orsaker och leder till lindring av symtom enligt ny forskning från Lunds universitet.


- Alkoholproblem

Alkoholmissbruk leder förr eller senare till alkoholberoende. Att söka alkoholbehandling vid ett destruktivt drickande underlättar för att undvika de skador och sociala problem som alkoholberoende leder till.


- Stödsamtal för anhöriga till missbrukare

Vart ska jag vända mig som anhörig? Den offentliga alkoholvården glömmer ofta bort anhörigas lidande. Med stöd kan du få förståelse och kraft att möta din anhöriges problem på ett konstruktivt sätt.Kontakta gärna via kontaktformulär till höger eller direkt via mejl eller telefon.


Emil Norén

leg. Psykoterapeut


emil@botansterapimottagning.se

0704-854125